Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

Alexss
5811 ec48 500
Reposted fromsavatage savatage
Alexss
8254 8440 500
Reposted fromsavatage savatage
Alexss
9153 0603 500
Reposted fromsavatage savatage

January 23 2018

8667 99dc
Reposted fromjohnkeats johnkeats

December 28 2017

Alexss
0057 d7bb
Reposted fromloveaddiction loveaddiction
Alexss
0803 75ec
Reposted fromloveandsex loveandsex viafapchlupfap fapchlupfap
Alexss
Reposted fromFlau Flau
Alexss
6410 a169 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz

November 25 2017

Alexss
1148 6a67
Reposted fromNekoii Nekoii
5765 bc20
Reposted fromkimik kimik viafapchlupfap fapchlupfap
2617 5bf4 500
Reposted fromwickedbabes wickedbabes viafapchlupfap fapchlupfap
Alexss
0946 34ca 500
Reposted fromczinok czinok

October 20 2017

Alexss
6635 5f3a
Reposted fromkudlaty kudlaty
Alexss
Reposted fromFlau Flau
Alexss
7151 177a 500
Red Moon by YongSub Noh
Reposted fromvolldost volldost
Alexss
7161 3f0a 500
Reposted fromwentyl wentyl

September 26 2017

Alexss

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.
— do K. - Milsabelle
Reposted frommilsabelle milsabelle

September 22 2017

Alexss
1889 d5dd 500

September 11 2017

Alexss
Reposted fromgruetze gruetze

August 30 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl