Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

Alexss
6497 ffef
yeah....
Reposted fromMaddoxx Maddoxx
Alexss
6635 5f3a
Reposted fromkudlaty kudlaty
Alexss
Reposted fromFlau Flau
Alexss
7151 177a 500
Red Moon by YongSub Noh
Reposted fromvolldost volldost
Alexss
7161 3f0a 500
Reposted fromwentyl wentyl

September 26 2017

Alexss

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.
— do K. - Milsabelle
Reposted frommilsabelle milsabelle

September 22 2017

Alexss
1889 d5dd 500

September 11 2017

Alexss
Reposted fromgruetze gruetze

August 30 2017

Alexss
8427 cfcf
Reposted fromfungi fungi vianiva97 niva97

August 15 2017

Alexss
1269 edf1 500
Reposted frommindtrap mindtrap
Alexss


Tribal Fox
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

July 02 2017

8759 02dd
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die
5591 df2a 500

everythingfox:

Autumn Vibe 🍁🍂

Reposted fromfrixsky frixsky
8625 60a1 500
Reposted fromfrixsky frixsky
8993 1325 500
Reposted fromjottos jottos
Alexss
9136 c371
Reposted fromSixtus Sixtus

June 30 2017

1746 ae09 500
Reposted fromwhirligigoftime whirligigoftime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl